९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

आज मिति २०७४।०८।०१ गतेका दिन विहान १०:१५ वजे यस मन्त्रालय अन्तर्गतका आवास वस्ती विकास सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनः निर्माण (केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई) (कूल ४० जना कर्मचारी)¸ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग (कूल १६२ जना कर्मचारी)¸ मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना (कूल २५ जना कर्मचारी)¸ नयाँ सहर आयोजना (कूल ९ जना कर्मचारी)¸ काठमाडौं डिभिजन कार्यालय ( कूल २२ जना कर्मचारी) तथा अधिकार सम्पन्‍न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति एवं आयोजनामा ( कूल ८५ जना कर्मचारी) मध्ये हाजिरी छड्के गर्दा राजपत्रांकित ६४ जना राजपत्रअनंकित ४१ जना र श्रेणी विहिन ४४ जना गरी जम्मा १४९ जना कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहेको पाइएकाले अनुपस्थित कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कार्यवाही गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रवक्ता
सहरी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार¸ काठमाडौं ।

press