९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

मिती २०७३/५/१० गते शुक्रवारका दिन यस मन्त्रालयका मा. मन्त्री श्री अर्जुननरसिंह के.सी. ज्यूको अध्यक्षतामा यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको आ.व. २०७२/७३ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी तथा मन्त्रालय स्तरिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भयो। आ.व. २०७२/७३ को भौतिक प्रगती ७६.७८% तथा वित्तिय प्रगती ८५.३४% रहेको थियो।

पूर्ण विवरण