९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

विद्यमान शहरीकरण र प्रान्तीय/क्षेत्रीय स्रोतका संभाव्यताका आधारमा अपेक्षित राष्ट्रिय/प्रान्तीय/क्षेत्रीय शहरी प्रणालीको मध्य र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिको तर्जुमा गरिएको हो । यो रणनीतिले शहरी भौतिक पूर्वाधार, वातावरण, अर्थतन्त्र र शासनको वर्तमान अवस्थाको आँकलन गरेको छ । शहरी विकासको निम्ति एकीकृत सोच एवं पद्धतिको अवलम्वनमा जोड दिएको राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति मन्त्रीपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको मिति २०७३/१०/९ को निर्णयानुसार स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति यहाबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ