९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय

ठेगाना: सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ९७७-१-४२११६७३

फ्याक्स: ९७७-१-४२११८७३

इमेल: info@moud.gov.np

वेबसाइट: www.moud.gov.np

खुल्ने समय: बिहान १० देखि बेलुका ५ बजे सम्म आइतबार देखि बिहीबार सम्म,माघ १६ देखि कार्तिक १५ सम्म; बिहान १० देखि बेलुका ४ बजे सम्म आइतबार देखि बिहीबार सम्म कार्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म; शुक्रबार बिहान १० देखि बेलुका ३ बजे सम्म (सार्वजनिक बिदाको दिनमा बन्द रहनेछ )