९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

गठन आदेश

S.No. Nepali English
1 अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, २०६३
2 अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१
3 सिंहदरबार पुन: निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०३०