९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरु

सिंहदरबार सचिवालय पुन:निर्माण समिति

राज्यका केन्द्रीय निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सिंहदरवार क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिम तोकिएको स्थानमा सूविधायुक्त भवन निर्माणगरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक अनुसार सिंहदरवार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गुरुयोजना बमोजिम उक्त निकायका साथै आवश्यक अन्य निकायहरु समेतलाई व्यवस्थित गर्न २०३१ सालमा विकास समिति ऐन २०१३ अन्तरगत सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समितिको गठन भै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
थप जानकारीका लागि,
http://www.ssrc.gov.np/

 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

थप जानकारीका लागि,
http://www.kvda.org.np

 

 

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

थप जानकारीका लागि,
http://www.bagmati.gov.np/

 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति

 

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड

 

नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र (पोखरा)

 

संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति

 

धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना