"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

Employee Profile

Rabindra Nath Shrestha

Secretary
  • Responsibility:Ministry of Urban Development
  • Address:Singhdurbar, Kathmandu
  • Email:info@moud.gov.np
  • Phone:4211673
Go To Top