• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

सम्पर्क

  • शहरी विकास मन्त्रालय
  • सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
  • फोन: ९७७-१-४२११६७३
  • फ्याक्स: ९७७-१-४२११८७३
  • ई-मेल: info@moud.gov.np
Go To Top