"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

संघीय सचिवालय निर्माण तथा ब्यवस्थापन कार्यालयमा परिचयात्मक कार्यक्रम

मिति: २०७८।०३।०३
Go To Top