"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहको प्रतिवद्धता कार्यक्रमका झलकहरु ।

2079.02.23
Go To Top