"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहको प्रतिवद्धता कार्यक्रमका झलकहरु ।

२०७९।०२।२३
Go To Top