"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

मा. मन्त्रीज्यू र एसियाली विकाश बैंक (ADB)का पदाधिकारीहरु बीच भएको छलफल कार्यक्रम ।

2078.08.08
Go To Top