"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनुषामा निर्माणाधिन आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण

Go To Top