"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुहुँदै माननीय शहरी विकास मन्त्री ।

2079.02.10
Go To Top