"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा र हालसम्म भएका सबै प्रक्रियाहरुको सक्कल कागजातहरू शहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तानतरण कार्यक्रम ।

2080-09-29
Go To Top