"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

आ.व. २०७८/०७९ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो त्रैमासिक बैठक ।

२०७८/१०/२०
Go To Top