"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजना (अवधारणा-पत्र) को विषयमा माननीय मन्त्रीज्यू र आयोगका पदाधिकारी हरुसगंको छलफल कार्यक्रम ।

2080-04-23
Go To Top