"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवनको शिलान्यास कार्यक्रम ।

२०७८।०८।२९
Go To Top