"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

टेकु पचली क्षेत्रको पुन: निर्मित सम्पदाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका झलकहरु ।

२०७८।०९।०८
Go To Top