"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

माननिय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू द्वारा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनुषाको अुनगमन तथा निरीक्षण ।

२०७८।०८।२८
Go To Top