"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

माननीय मन्त्री सीता गुरुङ्गज्यूद्वारा सिंहदरबार पुनर्निर्माणको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

2080.04.16
Go To Top