"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

माननीय शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङज्यू र विश्व बैंकका पधादिकारीहरु बीच भेटघाट कार्यक्रम ।

2080.06.24
Go To Top