"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

Welcome to

Ministry of Urban Development

परिचय

शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९/०२/०५ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१२।१४ को निर्णयानुसार पुर्नगठन पछि यस मन्त्रालयको हाल शहरी विकास, आवास, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

दीर्घकालीन सोच

पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

अभियान

  • व्यवस्थित, सफा, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, सुन्दर शहर तथा वस्तीहरुको विकास गर्ने
  • सबैका लागि सुरक्षित र किफायती आवास व्यवस्था गर्ने
  • सुरक्षित, सुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने गराउने
Sita Gurung
Hon'ble Minister
Rabindra Nath Shrestha
Secretary
  • Notice Board
  • Latest Resources

Photo Gallery

Information Officer

Suresh Kumar Wagle
Suresh Kumar Wagle
S.D.E.

Tel.: 4211861

Mobile: 9851338904

Email: info@moud.gov.np

Video Gallery

under Ministry

Department and Organizations

Go To Top