"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

कर्मचारी विवरण

धन बहादुर बुढा

माननीय शहरी विकास मन्त्री
  • ठेगाना:सिंहदरबार, काठमाडौं
  • इमेल:info@moud.gov.np
Go To Top