"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

Contacts

  • Ministry of Urban Development
  • Singha Durbar, Kathmandu, Nepal
  • Phone: 977-1-4211673
  • Fax: 977-1-4211873
  • Email: info@moud.gov.np
Go To Top