• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

सचिव श्री मधुसुदन अधिकारीज्यूको बिदाई तथा सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहज्यूको बहाली

Go To Top