"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

२ महिने प्रतिबद्धता सम्बन्धी प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

मिति: २०७७।१०।२८
Go To Top