• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल बिज्ञान तथा प्रविधि-प्रज्ञा प्रतिष्ठान बीच सहकार्य सम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम ।

मिति: २०७८।०४।०७
Go To Top