• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तरगत आयोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रम ।

2078.08.14
Go To Top