• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

माननीय शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीज्यूको स्वागत तथा बहाली कार्यक्रम ।

2079.03.13
Go To Top