"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

राष्ट्रिय शहरी नीति, २०७७ (मस्यौदा) सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका झलकहरु ।

२०७८।०९।०८
Go To Top