• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

माननीय मन्त्री रामकुमारी झांक्रीज्यू र यु.एन का पदाधिकारीहरु बीच छलफल ।

2078.08.21
Go To Top