• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा भएको परिचयात्मक कार्यक्रम ।

२०७८।०२।२४
Go To Top