• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

धादिङ्ग जिल्लाको धुनीवेशी, थाँक्रे र गल्छीमा विकास सम्भावना बारे अध्ययन, भ्रमण र छलफल

Go To Top