• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

३ हजार सिट क्षमताको सभाहलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण

मिति: २०७८।०१।२४
Go To Top