"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आ व २०७९/८० को बार्षिक समीक्षा तथा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रमका झलकहरु ।

२०८०-०४-१९
Go To Top