"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा र हालसम्म भएका सबै प्रक्रियाहरुको सक्कल कागजातहरू शहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तानतरण कार्यक्रम ।

२०८०-०९-२९
Go To Top