"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

निजामती सेवा दिवश । आ.व. ०७९/०८० को शहरी विकास मन्त्रालयको उत्कृष्ट कर्मचारी ईन्जिनियर अर्जुन महतो कुशहवा सम्मानित ।

२०८०.०५.२२
Go To Top