"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजना (अवधारणा-पत्र) को विषयमा माननीय मन्त्रीज्यू र आयोगका पदाधिकारी हरुसगंको छलफल कार्यक्रम ।

२०८०.०४.२३
Go To Top