• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन

मिति: २०७७।१०।२९
Go To Top