"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • Long Term Thinking

    Infrastructure and service facilities, clean and beautiful cities and settlements

टेकु पचली क्षेत्रको पुन: निर्मित सम्पदाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका झलकहरु ।

2078.09.08
Go To Top