• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

बाँकेको नौबस्तामा निर्माणधिन क्षेत्रीय कारागारको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण ।

2078/09/03
Go To Top