• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

बाँके जिल्ला भेरी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

2078/09/03
Go To Top