• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका भित्र सडक तथा नाली निर्माण कार्यको उद्‌घाटनका झलकहरु ।

2078/09/03
Go To Top