• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा भएको प्रबलीकरण (Retrofitting) सम्बन्धी कार्यक्रमका झलकहरु ।

2078.08.13
Go To Top