"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

राष्ट्रिय शहरी नीति २०८० को मस्यौदामा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

2080.07.17
Go To Top