• दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, सप्तरी अन्तरगतको निर्माणाधिन आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण

Go To Top