"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

माननीय मन्त्री सीता गुरुङ्गज्यूद्वारा सिंहदरबार पुनर्निर्माणको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

२०८०.०४.१६
Go To Top