"मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो"

  • दीर्घकालीन सोच:

    पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर तथा वस्तीहरु

मा. मन्त्री श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यू द्वारा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको निरीक्षण

Go To Top