९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

मिति २०७४।०३।२२ गते माननीय सहरी विकास मन्त्री श्री प्रभु साहज्यूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोवीन्द पोखरेलज्यू, सरही विकास मन्त्रालयका सचिव श्री दीपेन्द्रनाथ शर्माज्यू, सहसचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहज्यू र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक तपेन्द्र बहादुर खड्काज्यू समेतको टोलीले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ काभ्रेपलञ्चोक स्थित पाँचखाल न.पा.मा. निर्माणाधीन भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा स्थलगत रुपमा अवलोकन निरिक्षण गर्दा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको निर्देशन दिने मिति २०७४।३।२७ को निर्णय (मा. मन्त्रीस्तर) भएकोले सोही बमोजिम गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

१. सबै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुखले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि (मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष) बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या पहिचान गरी जनप्रतिनिधि मार्फत तत्काल समाधान गर्ने र निजी आवास निर्माण गर्ने लाभग्राहीहरुलाई पुनर्निर्माण कार्यमा उत्साहित गरी नीजि आवास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने ।

२. भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माण कार्यमा खटाइएका प्राविधिक कर्मचारीहरु (इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर) निरन्तर रुपमा कार्यक्षेत्रमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरी निरन्तर रुपमा निर्माणाधीन आवासीय भवनहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने । निर्माणाधीन/निर्माण हुने भवनहरुमा विविध कारणहरु जस्तै दक्ष कामदारहरुको अभाव, उपयुक्त निर्माण सामाग्री उपलब्ध नहुनु प्राविधिकहरुको ज्ञानको कमी हुनु आदि कारणबाट Nepal National Building Code सँग Compliance नहुने समस्या आउन सक्ने भएकोले निर्माण कार्यको निरिक्षण निरनतर रुपमा गरी प्राविधिक कालिगढहरुलाई आवश्यकतानुसार तालिम दिने समेत व्यवस्था गर्ने ।

३. स्थानीय तहमा खटाइएका प्राविधिकहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुबाट हाजिर प्रमाणित गराई पेश गरेपछि मात्र सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने ।

४. स्थानीय तहले नक्शा पास गर्दा अनिवार्य रुपमा Nepal Building Code Compliance हुने गरी मात्र गर्ने  । यस कार्यका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भए सोको पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

५. अनुदान सम्झौता गरी लाभग्राहीहरुले निर्माण गरेका सम्पूर्ण भवनहरुको निरिक्षण गरी अनिवार्य रुपमा ती भवनहरुसँग सम्बन्धित Inspection form भर्ने फर्महरुको आधारमा ती भवनहरुको Structural design check गरी ती भवनहरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण/शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग/केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट तयार भएका डिजाइन / मापदण्ड बमोजिम Nepal Building Code Compliance भएको पाइएमा त्यस्ता भवनहरुको किस्ता सिफारिसका लागि तत्काल प्रमाणित गर्ने ।

६. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्शा बमोजिम निर्माण गर्दा विविध कारणबाट नक्शा भन्दा भिन्न निर्माण कार्य भएको देखिएमा सो भिन्नताका कारण Structural defect  भए नभएको चेकजाँच गर्ने र Structural defect नभएको पाइएमा प्रमाणीकरण गर्ने र Structural defect भएको पाइएमा सुधारका लागि निर्देशन दिने ।

 

डा.रमेश प्रसाद सिंह
प्रवक्ता